İngilizce A2 Seviyesi

İngilizce Seviye A2 (Temel İngilizce)

İngilizce seviye testi A2

En yakın alakalı alanlarla ilgili cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir (örneğin, çok temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam). Tanıdık ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir. Geçmişi, yakın çevresi ve acil ihtiyaç duyulan alanlardaki konuları basit terimlerle tanımlayabilir.

A2 İngilizce seviyesi, İngilizce konuşulan bir ülkeyi turist olarak ziyaret etmek ve İngilizce konuşanlarla sosyalleşmek için yeterlidir, ancak daha derin arkadaşlıklar kurmak için A2 seviyesi yeterli değildir. A2 İngilizce seviyesi, aynı zamanda İngilizce konuşan iş arkadaşı ağını genişletmeye de yarar ama İngilizce dilinde çalışmak, sadece çok bilindik konularla sınırlıdır. A2 İngilizce seviyesi akademik öğrenim ya da çoğunluğu İngilizce olan kaynakları (TV, film, radyo, dergi vs.) anlama için yeterli değildir.

A2 İngilizce seviyesi

Bu seviyede aşağıdakileri anlayabilirsiniz:

  • Basit seviyedeki kişisel, ailesel ve işsel dil kullanımı

  • Yavaş ve net bir konuşma ile istenilenin anlatılması

  • Aşina olunan konudaki kısa ve basit metinlerWhatsapp Destek

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?